Pellon riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 9.2.2021 klo 18.00 alkaen.
Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin lähempänä ajankohtaa. Kokoustapaan ja/tai -paikkaan
vaikuttaa silloin vallitseva koronatilanne ja siitä johtuvat kokoontumisrajoitukset.

Vuoden 2021 vuosikokouksessa valitaan  mm.

  • riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle
  • hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
  • maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen toiminta-alueen merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista
  • ML:n 8 §:n alueella todetaan Metsähallituksen määräämä jäsen