Heinäkuun 31. päivä päättyy niiden ampumakokeen valvojien toimikausi, jotka ovat suorittaneet koulutuksen vuonna 2016. Pellon rhy:n hallitus on kokouksessaan 6.7.2021 esittänyt Lapin riistakeskukselle nimitettäväksi kaikki siihen mennessä kertauskoulutuksen suorittaneet sekä kevään aikana nettikoulutukseen osallistuneet.

Lapin riistakeskus tekee nimitykset heinäkuun loppupuolella, minkä jälkeen ne näkyvät Oma riistassa. 

Kertauskoulutus on tehtävä 31.7.2021 mennessä. 6.7. jälkeen kertauskoulutuksen suorittaneet esitetään myöhemmin hyväksyttäviksi.