Tuomovaaran ampumarata Pellossa on käytössä lumettomana aikana. Ampumaradalla on sähköinen hirvirata, kiväärirata sekä skeet-ja trap-radat.

Pellon riistanhoitoyhdistyksen jäsenet voivat vapaasti käyttää ampumarataa harjoituksiin. Varmimmin vuoron saa tekemällä varauksen.  Varaus tehdään toiminnanohjaajan kautta, puh. 040 357 9131. Avaimen voi pyytää metsästysseurojen puheenjohtajilta tai toiminnanohjaajalta.
Ulkopuoliset käyttäjät varaavat vuoron toiminnanohjaalta ja suorittavat käyttömaksun 50,00 euroa/kerta hakiessaan avaimen radalle.

Kaikki ampumaratavaraukset näette sivuston kalenterista. Ampumaradan järjestyssäännöt ovat luettavissa huoltorakennuksen ulkoseinällä.

Hirvi- ja karhukoe

Hirvi- ja karhukokeiden ammuntojen aikana radat ovat suljetut muulta toiminnalta. Kokeessa  toimii valvojina kaksi valvojaa kahdesta seurasta (4 henk.), joilla kaikilla tulee olla ampumakokeen valvojan pätevyys.

Voimassa oleva metsästyskortti ja käytettävän aseen hallussapitolupa tai rinnakkaislupa oltava mukana. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi
Huom! Ilmoittautuminen ampumaradalla viimeistään TUNTI ammunnan alkamisesta.

Muu ammunta radalla

Radan käyttöehdot:

Ammunta radalla sallittu klo 9.00 – 20.00 välisenä aikana.
Tilaisuuksissa ei voi suorittaa virallista ammuntakoetta.
Ammuntojen aikana PUNAINEN LIPPU SALKOON
Ammuntojen jälkeen huolehdittava jätteet jätesäiliöihin ja portit kiinni.
Radan järjestyssääntöjä on noudatettava.

Radalla todetut laiteviat ilmoitetaan  toiminnanohjaajalle, puh. 040 357 9131.