Metsästäjätutkinnossa on otettu käyttöön uudet kysymykset 1.1.2017 alkaen. Tutkinto suoritetaan edelleen kirjallisena monivalintatenttinä, joka sisältää 60 kysymystä. Lajintuntemusosio suoritetaan tutkinnon aluksi. Tutkintoa suorittavan tulee tunnistaa eri lajeja valokuvista. Aikaa tutkinnon suorittamiseen on 1,5 tuntia, mutta lajintuntemusosion aika on rajattu 15 minuuttiin.
Tutkintotilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niistä tiedotetaan Pellon riistanhoitoyhdistyksen omilla nettisivuilla ja osoitteessa http://riista.fi/metsastys/tapahtumahaku

Metsästäjätutkintoon valmentava koulutus

Suomen riistakeskus on uudistanut metsästäjätutkintoon valmentavan koulutuspaketin. Koulutuksen suositeltava kesto on vähintään 12 tuntia. Siihen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa. Koulutus koostuu kahdeksasta osiosta.

  1. Metsästyslainsäädäntö
  2. Lajintuntemus
  3. Riistaekologia ja riistanhoito
  4. Eettinen ja kestävä metsästys
  5. Aseet ja patruunat metsästyksessä
  6. Metsästyksen turvallisuus
  7. Pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät
  8. Saaliin käsittely

Metsästäjän opas -kirja

Metsästäjän opas on syytä lukea ennen tutkintokoulutukseen osallistumista. Näin koulutuksesta on mahdollista saada enemmän irti, eivätkä asiat ole täysin vieraita kurssille tultaessa. Pellon kirjastosta löytyy yksi uudistettu Metsästäjän opas. Kirjaa voi tilata Riistakeskuksen Verkkokaupasta osoitteesta http://riista.fi.

Metsästäjän oppaan verkkokoulutus on myytävänä osoitteessa https://koulutus.riista.fi/kurssi/metsastajatutkinto. Samassa osoitteessa voi myös tutustua koulutuksen sisältöön.