Riistahallintolain 21 §:m 1 momentin mukaan metsästyksenvalvojaksi sekä ampumakokeen ja metsästäjätutkinnon vastaanottajaksi voidaan nimittää henkilö, joka on:

  • hyväksytysti suorittanut Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseiseen tehtävän vaatiman koulutuksen ; tai
  • hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden nimityksen hakemista Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseisen tehtävän vaatiman kertauskoulutuksen, jos nimittämistä hakeva jo aikaisemmin nimitetty vastaavaan tehtävään 1 kohdan perusteella

Suomen riistakeskus on nimittänyt Pellon riistanhoitoyhdistyksen esityksestä seuraavat henkilöt metsästäjätutkinnon vastaanottajiksi ja kouluttajiksi:

Nimi
Puhelin
Toimikausi
Bergman Jukka-Pekka 040 521 994717.8.2016-31.7.2021
Niva Hanna-Helena 045 313 02021.8.2021-31.7.2026
Kelloniemi Reija 040 740 054317.8.2021-31.7.2026
Keränen Matti 04001386071.8.2021-31.7.2026
Lahti Pasi0400 213 4431.8.2021-31.7.2026
Niva Janne040 825 34231.8.2021-31.7.2026
Pakisjärvi Maija-Liisa 040 357 91311.8.2021-31.7.2026
Pantsar Airi 040 834 68181.8.2021-31.7.2026
Saukkoriipi Matti 040 832 86271.8.2021-31.7.2026
Saukkoriipi Mikko 0400 922 1071.8.2021-31.7.2026
Romakkaniemi Hanna-Mari040 533 291915.8.2022 - 31.7.2027