Riistahallintolain 21 §:m 1 momentin mukaan metsästyksenvalvojaksi sekä ampumakokeen ja metsästäjätutkinnon vastaanottajaksi voidaan nimittää henkilö, joka on:

  • hyväksytysti suorittanut Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseiseen tehtävän vaatiman koulutuksen ; tai
  • hyväksytysti suorittanut aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden nimityksen hakemista Suomen riistakeskuksen järjestämän kyseisen tehtävän vaatiman kertauskoulutuksen, jos nimittämistä hakeva jo aikaisemmin nimitetty vastaavaan tehtävään 1 kohdan perusteella

Suomen riistakeskus on nimittänyt Pellon riistanhoitoyhdistyksen esityksestä seuraavat henkilöt metsästäjätutkinnon vastaanottajiksi ja kouluttajiksi:

Nimi
Puhelin
Toimikausi
Airi Pantsar040 834 68181.8.2016-31.7.2021
Jukka-Pekka Bergman040 521 99471.8.2016-31.7.2021
Erkki Muukkonen0400 305 0471.8.2016-31.7.2021
Hannu Lehtimäki040 538 18461.8.2016-31.7.2021
Reija Kelloniemi040 740 05431.8.2016-31.7.2021
Maija-Liisa Pakisjärvi040 357 913129.5.2017-31.7.2021
Matti Saukkoriipi040 832 862729.5.2017-31.7.2021
Mikko Saukkoriipi0400 922 10729.5.2017-31.7.2021