Maija-Liisa Pakisjärvi

Pellon riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 9.2.2021 klo 18.00 alkaen.
Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin lähempänä ajankohtaa. Kokoustapaan ja/tai -paikkaan
vaikuttaa silloin vallitseva koronatilanne ja siitä johtuvat kokoontumisrajoitukset.

Vuoden 2021 vuosikokouksessa valitaan  mm.

  • riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja seuraavalle kolmivuotiskaudelle
  • hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
  • maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäsen toiminta-alueen merkityksellisten maanomistajajärjestöjen esittämistä ehdokkaista
  • ML:n 8 §:n alueella todetaan Metsähallituksen määräämä jäsen

Pellon riistanhoitoyhdistys järjestää jäsenilleen PIENPETOPYYNTIKILPAILUN.
Kilpailuaika on 1.1.2020 -31.12.2020.

Kilpailun säännöt ja saalispäiväkirja löytyvät kohdasta Rhy toiminta / Pöytäkirjat.

Lisätietoja saa puhelimitse 040 357 9131 tai sähköpostitse
pello@rhy.riista.fi