Maija-Liisa Pakisjärvi

Pellon rhyn vuosikokous pidetään tiistaina 15.2.2022 klo 18.00 alkaen koulukeskuksen
auditoriossa, Ahjotie 8. Valtakirjojen tarkastus alkaa 17.30. 
Kokouksen käsitellään riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksen vuosikokoukselle määräämät asiat. 
Riistakeskuksesta mukana kokouksessa on riistasuunnittelija Eerojuhani Laine. 

Kokous pidetään voimassa olevien koronasäännösten puitteissa. 

 

PIENPETOPYYNTIKILPAILUN SÄÄNNÖT

 1. Kilpailu on tarkoitettu Pellon riistanhoitoyhdistyksen jäsenille (riistanhoitomaksu suoritettuna) ja eläimet tulee pyytää Pellon rhyn alueelta.
 2. Kilpailuaika on kalenterivuosi 1.1. – 31.12. Kilpailuun osallistuvat eläimet tulee pyytää luvallisesti ja laillisesti huomioiden metsästyslain ja -asetusten pienpetojen pyynnille asettamat rajoitukset.
 3. Kilpailu on henkilökohtainen. Samoilla saaliilla voi osallistua myös mahdolliseen oman seuran kilpailuun.
 4. Kilpailussa mukana olevat pienpedot ovat kettu, supikoira, näätä, villiminkki, mäyrä ja kärppä sekä vahinkolinnut (varis, korppi, harakka, rauhoittamattomat lokit).
 5. Sarjat ovat: yleinen ja nuoret (alle 20v.)
 6. Kilpailijat pitävät saalispäiväkirjaa. Saaliit todentaa yksi todistajaa (yli 18 v.) tai kuva riistahoitoyhdistyksen puhelimeen (WhatsApp). Olemme WhatsAppissa ja numero on +358403579131.
 7. Saaliit pisteytetään ja kolme suurimman pistemäärän saanutta kummassakin sarjassa palkitaan. Lisäksi suurimman saalismäärän saanut pyytäjä palkitaan. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan palkinto. Palkinnot ovat esinepalkintoja ja lahjakortteja.
 8. Riistanhoitoyhdistys, joka järjestää kilpailun ja toimii sen tuomarina, pisteyttää saaliseläimet. Kilpailuajan päätyttyä saalispäiväkirjat tulee palauttaa toiminnanohjaajalle tammikuun 15. päivään mennessä.
 9. Mikäli kilpailijan todetaan toimineen lain ja kilpailun sääntöjen vastaisesti, hänet voidaan sulkea kilpailusta.

Kilpailukautena 1.1.2021 – 31.12.2021 pisteet ovat seuraavat:
– supikoira 15 p.
– kettu  10 p.
– minkki 10 p.
– näätä 10 p.
– mäyrä 10 p.
– kärppä 5 p.
– vahinkolinnut 1 p.

 

Pellon riistanhoitoyhdistyksen vuosikokous pidettiin tiistaina 9.2.2021. Kokoukseen osallistui
26 jäsentä 42 äänellä. Mukana oli Riistakeskus Lapin riistapäällikkö Sami Tossavainen.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Tapani Kangas. 

Vuosikokouksessa tehtiin mm. seuraavia valintoja

 • riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin Hanna-Mari Romakkaniemi
 • hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle valittiin Janne Niva ja Jyrki Mäkikyrö. Jannen henkilökohtainen varahenkilö on Petteri Ikonen ja Jyrkin Juhani Aska.
 • maanomistajajärjestöjä edustava hallituksen jäseneksi valittiin Esa Mäki ja varalle Timo Ohinmaa.
 • Metsähallituksen määräämää jäsentä ei vielä vahvistettu.

Pellon riistanhoitoyhdistys järjestää jäsenilleen PIENPETOPYYNTIKILPAILUN.
Kilpailuaika on 1.1.2021 -31.12.2021.

Kilpailun sääntöjä on uudistettu hieman. 

Lisätietoja saa puhelimitse 040 357 9131 tai sähköpostitse
pello@rhy.riista.fi